Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Werkgever ziek van zieke werknemer - ontslag op staande voet

Daar was dan ineens het telefoontje van je werknemer: “ik ben ziek en kom niet vandaag”. Het bleef niet bij één ziektedag. De werknemer bleek langdurig ziek. Je gaat netjes met de re-integratie aan de slag. Alles loopt wat dat betreft goed. Na 2 jaar ziekte krijgt de werknemer een WIA-uitkering. De werknemer blijft ‘slapend’ in dienst of vertrekt. Vergeet tijdens de re-integratie alleen niet om even te kijken welke werknemer ziek is en of je nog extra actie moet ondernemen. Nog niet duidelijk waar het over gaat? Lees dan even door over een werkgever die wel wat ziek was van een zieke werknemer.

Supermarkt met personeelsvereniging
Laten we de werknemer in kwestie “Jannie” noemen. Ze werkte achter de kassa in een supermarkt. In 2011 werd een personeelsvereniging opgericht. Jannie was penningmeester van de club. De personeelsvereniging organiseert activiteiten voor het personeel. Alles ‘ter verhoging van de teamgeest’ van de medewerkers. Mooi ideaal. Hoe meer teamgeest, hoe beter de werksfeer. De statuten van de personeelsvereniging bepaalden wanneer het lidmaatschap eindigt. Natuurlijk was de meest voor de hand liggende reden van beëindiging als je stopt met werken in de supermarkt.
 
Genoeg geld
De personeelsvereniging heeft een eigen bankrekening met pinpas. Jannie had die pinpas in haar bezit. Logisch als je penningmeester bent. Iedere maand werd er € 3,50 per personeelslid van de supermarkt op de rekening gestort. Deze supermarkt had ruim 100 werknemers. Dus maandelijks kwam er een paar honderd euro binnen op de rekening. Genoeg geld om leuke activiteiten te organiseren voor het personeel.
 
Slapend dienstverband
Het ging alleen niet goed met Jannie. Op 10 februari 2015 werd ze ziek. Niet zomaar even ziek maar echt langdurig ziek. Voor je het weet waren de 104 weken van ziekte voorbij. Jannie kreeg daarop een uitkering van het UWV. De supermarkt besloot om de arbeidsovereenkomst met Jannie niet te beëindigen. Zij bleef in dienst. Een ‘slapend’ dienstverband. De werknemer kan niet werken, maar is formeel nog wel in dienst.
 
Nieuw bestuur met/zonder banksaldo
In 2017 trad een nieuw bestuur aan bij de personeelsvereniging. Met een nieuwe penningmeester. Men vroeg bij ING bankafschriften op van de bankrekening. Jannie weigerde die afschriften namelijk te verstrekken. Het bestuur ontving de bankafschriften en wat bleek? Het saldo van de bankrekening was bijna nul. In een periode van zo’n 6 jaar was er voor ongeveer € 31.000,- van de rekening opgenomen.
 
Geen verhoging van teamgeest
En het personeel? Die hadden weinig gemerkt van de verhoging van de teamgeest. Jannie moest dus bij de directie komen om uitleg te geven over de vele transacties van de rekening. Maar Jannie gaf geef verklaring. Een dag later werd zij op staande voet ontslagen. Jannie was het niet eens met dit ontslag en vocht het ontslag aan. De kantonrechter gaf haar geen gelijk. Het gerechtshof bevestigde die uitspraak van de kantonrechter in de uitspraak van 22 november 2018. Een interessante uitspraak die zeker het lezen waard is.
 
Lessen voor de praktijk
Maar wat kunnen we van deze zaak van Jannie leren in de praktijk? Twee belangrijke punten:

  1. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt is niet alleen de re-integratie belangrijk. Denk ook na of de zieke werknemer nog bepaalde bevoegdheden of verantwoordelijkheden heeft waar je actie op moet ondernemen. In de zaak van Jannie had je op z’n minst de bankpas van haar moeten innemen omdat zij door ziekte toch niet in staat is penningmeester te zijn.
  2. Denk na over het vier-ogen-principe. Het is heel goed om werknemers vertrouwen te geven, verantwoordelijke taken toe te kennen. Maar zorg dan wel dat je zaken kunt controleren. Jannie was als enige gemachtigd om de financiële zaken van de personeelsvereniging te regelen. Zij had als enige toegang tot de bankafschriften. Zij kon dus haar gang gaan. 

De uitspraak van het gerechtshof Den Bosch van 22 november 2018 kunt u hier volledig lezen.

Deel deze blog