Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Wet DBA - wat schieten we op met de 25 antwoorden van Staatssecretaris Wiebes op Kamervragen?

Het is geen nieuws dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) onder vuur ligt. De onzekerheid die er is nekt ondernemers, terwijl met de VAR alles zo lekker makkelijk was. Gevolg van de onzekerheid is dat er al vele Kamervragen op staatssecretaris zijn afgevuurd en er hevig wordt gedebatteerd wat nu met deze wet te doen. Op 30 augustus stuurde Pieter Omtzigt (CDA) 25 Kamervragen aan Wiebes over de onzekerheid die er is bij de uitvoering van de Wet DBA. Wiebes nam de tijd er even goed over na te denken en stuurde 23 september zijn antwoorden naar de Kamer. Wat kunnen we met deze antwoorden?

Ondernemer met eigen B.V.
Veel ondernemers en interimmers werken via een eigen B.V. Er ontstond wat onduidelijkheid over hoe de Belastingdienst daar mee om zou gaan. De Belastingdienst maakt duidelijk dat het gebruik van een eigen B.V. niet per definitie betekent dat er geen dienstbetrekking is. Maar Wiebes stelt de echte ondernemers opnieuw gerust:

'Echte ondernemers hoeven zich nergens zorgen over te maken, ook niet als ze via een eigen BV werken.'.

En hoe moet een DGA met een eigen B.V. nu kijken hoe het zit? De staatssecretaris antwoordt dat dit op dezelfde manier wordt beoordeeld als bij andere opdrachtnemers. 

Zelfde klus als werknemer
Ondernemers zijn verder erg benieuwd hoe het nu zit met een zzp'er die hetzelfde werk doet als de werknemers van de opdrachtgever of samen met hen een klus uitvoeren. Omtzigt vroeg het Wiebes en die antwoordde:

'Het is mogelijk dat zzp'ers naast werknemers aan dezelfde klus werken. De zzp'er zal daarbij op basis van andere afspraken en voorwaarden en onder andere omstandigheden zijn werkzaamheden moeten verrichten. Van belang daarbij is wel dat er voldoende contra-indicaties zijn om te kunnen vaststellen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de zzp'er - anders dan het eigen personeel van de opdrachtgever - vanwege zijn specifieke kennis voor een opdracht is ingehuurd. (...)'

Metselaars
Zo'n antwoord bevredigt nog niet en daarom voerde Omtzigt een concreet voorbeeld aan waar van specifieke kennis geen sprake was. Hoe zit het dan als een opdrachtgever wegens krapte in de bezetting twee zzp'ers inhuurt om samen met twee metselaars in loondienst een buitenmuur te metselen? Dan is het risico groot dat er toch een dienstbetrekking is. In de woorden van Wiebes:

'Dit hangt af van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien een naderhand ingehuurde persoon hetzelfde werk doet op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als degene die in dienstbetrekking dezelfde werkzaamheden verricht, dan is er vermoedelijk sprake van een dienstbetrekking. (...)'.

Vervanging bij ziekte
Wat in de praktijk ook regelmatig speelt is de vervanging bij ziekte door een zzp'er. Aan Wiebes werd gevraagd welke factoren dan van belang zijn om te beoordelen of er sprake is van loondienst of ondernemerschap. Hij antwoordde:

'Als een opdrachtgever een zieke werknemer vervangt door iemand die op dezelfde manier werkt, met dezelfde aansturing en onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden, dan is de vervanger al gauw ook werknemer. Als de vervanger op andere wijze werkt en onder andere voorwaraden, kan sprake zijn van werken buiten dienstbetrekking. En daarvoor kan de opdrachtgever een zzp'er contracteren.'

Doel Wet DBA
In de wandelgangen klonk vaak dat een doel van de Wet DBA was om het aantal zzp'ers te verminderen en meer mensen in loondienst te krijgen. Omtzigt bevroeg de staatssecretaris hier ook op. Die ontweek het antwoord en gaf aan dat het kabinet echte ondernemers juist niet wil belemmeren om te ondernemen. Ondernemerschap is goed voor de economie. 

Wat kunnen we hier mee?
Opnieuw wordt duidelijk dat het gaat om de feitelijke uitvoering van de overeenkomst en de afspraken die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gemaakt. En het laat zien dat je echt serieus moet nagaan of je als opdrachtgever te maken hebt met een opdrachtnemer of met een verkapte werknemer. Ga dat dus zorgvuldig na en maak op basis daarvan de afweging om met een overeenkomst van opdracht aan de slag te gaan of toch maar een arbeidsovereenkomst te overwegen. 

U kunt alle antwoorden van de staatssecretaris van 23 september hier nog eens rustig nalezen.

Deel deze blog