Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Huurders en verhuurders die een tijdelijke huurovereenkomst hebben gesloten met een einddatum na 31 maart 2020 en voor 1 juli 2020 wordt de mogelijkheid geboden om deze eenmalig tijdelijk te verlengen tot uiterlijk 1 september 2020.

Huidige situatie
Op basis van bestaande wetgeving kunnen er tijdelijke huurovereenkomsten worden gesloten van maximaal twee jaar (zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen) en vijf jaar (onzelfstandige woningen). Deze huurovereenkomsten eindigen van rechtswege bij het verstrijken van de overeengekomen termijn. De verhuurder moet wel één tot drie maanden vóór de einddatum de huurder schriftelijk informeren over het einde van de huurovereenkomst. De verhuurder hoeft geen reden op te geven voor het beëindigen van de huur. De huurder kan geen beroep doen op huurbescherming.

Risico van beëindiging
Op dit moment is het niet mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen voor een korte periode. Je kunt een tijdelijke huurovereenkomst alleen verlengen tot een contract voor onbepaalde tijd. Had de huurder bij het tijdelijke contract geen huurbescherming, na die verlenging ontstaat er wel huurbescherming. Dit kan voor verhuurders reden zijn om de huur te beëindigen. Voor de huurder is het nu moeilijk om een andere woning te vinden. Net als dat het voor de verhuurder nu ook een lastige tijd is om een nieuwe huurder te vinden.

Spoedwet moet oplossing bieden
Daarom is er nu een spoedwet “Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten” gemaakt. Die is naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet biedt de huurder en de verhuurder de mogelijkheid om het huurcontract tijdelijk te verlengen. Dus zonder dat er huurbescherming ontstaat.

Tijdelijke verlenging
Voor welke situaties is de tijdelijke wet bedoeld?

  • Tijdelijke huurovereenkomsten waarbij de verhuurder de huurder al schriftelijk heeft geïnformeerd over de einddatum van de huur
  • Tijdelijke huurovereenkomsten waarvan de einddatum van de huur vóór 1 juli 2020 ligt en waarvoor de verhuurder nog moet aanzeggen.

Hoe lang is de tijdelijke verlenging? Je kunt tijdelijk verlengen voor de duur van:

  • 1 maand, of
  • 2 maanden, of
  • 3 maanden,

waarbij de huurovereenkomst in ieder geval eindigt per 1 september 2020. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor de duur van de coronacrisis.

Huurder is niet verplicht
De voorgestelde tijdelijke wet heeft niet als doel om huurders voor een langere termijn aan een huurovereenkomst te binden. Dus de huurder is niet verplicht om akkoord te gaan met een tijdelijke verlenging van maximaal 3 maanden. De huurder mag wel zelf een verzoek doen aan zijn verhuurder voor de tijdelijke verlenging.

Let op – tijdig aanzeggen
Als de tijdelijke huurovereenkomst tijdelijk wordt verlengd, moet de verhuurder opletten. De verhuurder moet de huurder dan opnieuw tijdig informeren dat de huurovereenkomst eindigt en dus niet wordt verlengd.

De wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Huurcontracten kunnen eenmalig verlengd worden met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de coronacrisis langer duurt, is het mogelijk om deze spoedwet te verlengen. 

Het nieuwsbericht van de Rijksoverheid van maandagavond 6 april 2020 kunt u hier lezen.

De memorie van toelichting (uitleg bij het wetsvoorstel) van minister Van Veldhoven kunt u hier lezen

 

Post & Bouter Advocaten
Huurrecht
Vastgoed 

Deel deze blog