Background Image

Oprecht

gefocust

WhatsApp-berichten versturen onder werktijd - werknemer moet schade betalen aan werkgever!

Bijna iedereen verstuurt wel berichten via WhatsApp. Even snel een appje terugsturen. Even snel kijken wat voor berichtje je ontving van die collega of vriend. Als je niet oppast ben je vaker digitaal met mensen aan het praten dan dat je ze in het echt spreekt. Door de toegankelijkheid van WhatsApp gaat het heel de dag door. Ook tijdens werktijd. Werkgevers begrijpen dat tot op zekere hoogte. 
​Maar wat als je onder werktijd heel veel bezig bent met WhatsApp? Die tijd kun je niet besteden aan je werk. Logisch dat de werkgever zijn schade gaat verhalen op de werknemer? Een recente uitspraak van de kantonrechter in Tilburg gaat hierover. Interessant en concreet. 

Uitbetaling niet-genoten verlofuren
De werknemer was van 1 januari 2008 tot 1 augustus 2015 in dienst bij de werkgever. Kennelijk had werknemer nog recht op uitbetaling van niet-genoten verlofuren. Volgens de werknemer gaat het om een bedrag van € 5.082,97 bruto. De werkgever weigert dit te betalen. En dus start de werknemer een procedure bij de kantonrechter: ik wil gewoon mijn verlofuren uitbetaald krijgen. 

Bedrijfseigen regelingen
Waarom betaalt de werkgever dit niet gewoon uit? Volgens de werkgever heeft de werknemer in strijd gehandeld met de interne regels van het bedrijf en met het goed werknemerschap uit artikel 7:611 BW. Naast de arbeidsovereenkomst waren er 'Bedrijfseigen regelingen' van toepassing. En daar stond het volgende in over het gebruik van elektronische communicatiemiddelen: 'Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatie-middelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen'.

Grote hoeveelheid WhatsApp-berichten
Dat is nog steeds wel vaag. Welk probleem maakte de werkgever? De werkgever stelde dat zij schade had geleden. Er is onverschuldigd loon betaald aan de werknemer. Werknemer had geen recht op het loon. Hij heeft tijdens werktijd met de aan hem ter beschikking gestelde mobiele telefoon een grote hoeveelheid WhatsApp-berichten gewisseld met verschillende dames. Het gaat in ieder geval om 1255 berichten, aldus de werkgever.

Liefdesberichten - niet gewerkt  
Volgens de werkgever kunnen de berichten worden betiteld als liefdeberichten. De inhoud is van emotionele aard. En die lijn trekt de werkgever door. Volgens hem bestaat de tijd die aan die berichten is besteed uit (veel) meer dan die voor het typen en lezen van de berichten alleen. Duidelijk is dat hij door het versturen en ontvangen van de hoeveelheid berichten van deze aard niet heeft gewerkt en dan ook onterecht loon heeft genoten (artikel 7:627 BW).

Hoe lang ben je bezig met een WhatsAppje?
Hoe bereken je als werkgever dan die schade? Deze werkgever vindt dat de gemiddelde tijdsbesteding per WhatsApp-berichtje 5 minuten is. Dat gemiddelde vermenigvuldigt de werkgever met het uurloon en dan rolt er een groot bedrag uit. Deze schade verrekent de werkgever met het geld dat nog aan de werknemer moest worden betaald voor de verlofuren.

Dan wordt het pas echt interessant. Want hoe gaat de kantonrechter hier mee om? 

Veelvuldig gebruik WhatsApp voor rekening van werknemer
De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zich terecht beroept op verrekening van diens schade. Het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever daarvan kennis heeft of daarmee heeft ingestemd, blijft voor rekening van de werknemer. En met zijn gedrag heeft de werknemer in strijd gehandeld met de interne bedrijfsregels. Subtiel merkt de kantonrechter op dat het versturen van 1255 privé-berichten iets anders is dan het incidenteel en beperkt gebruik.

Kantonrechter schat schade
Het gaat de werknemer geld kosten. Alleen moet nog vastgesteld worden hoeveel minuten werknemer niet heeft gewerkt omdat hij met die berichtjes bezig was. Dat is niet meer vast te stellen en dus gaat de kantonrechter de schade schatten. De kantonrechter gaat uit van gemiddeld 2,5 à 3 minuten per berichtje. Afgerond komt de schade van werkgever op € 1.500,- bruto. Dit bedrag mag de werkgever verrekenen met het geld dat hij nog aan de werknemer moet betalen. 

Geen arbeid, geen loon
De rechter is dus duidelijk. Geen arbeid, geen loon. Voor werkgevers is het belangrijk om dit weer eens te realiseren. De uitspraak laat ook het belang zien van heldere bedrijfsregels. Maak afspraken over het gebruik van e-mail en telefonie. Neem het op in een telefoonregelement of in het personeelshandboek. 

Het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Tilburg van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:6927) leest u hier.

Bouter Advocatuur | Oprecht gefocust

Deel deze blog