Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

De billijke vergoeding – miljoenenjacht? Van één miljoen naar geen miljoen

In een eerdere bijdrage dit jaar bespraken we een bijzondere uitspraak. De kantonrechter in Almere kende een billijke vergoeding van ruim één miljoen euro (€ 1.026.499,08) toe aan een directeur van Talpa. Talpa ging in hoger beroep tegen deze veroordeling. Hoe liep dat af? Hoe ging het gerechtshof om met de billijke vergoeding en de hoogte daarvan?

Creative Director
Waar ging het om in deze procedure? Het gaat om een voormalig Creative Director die bij Talpa werkte. Een televisieproductiebedrijf. De man had een vast contract met een maandsalaris van € 13.200,-- bruto. Het bedrijf kreeg in 2015 een nieuwe aandeelhouder. De aandelen werden verkocht door A en gekocht door B. Bij het bedrijf gold toen een regeling waarbij deelnemers aanspraak konden maken op een bepaald percentage van de verkoopopbrengst. En in de arbeidsovereenkomst van de Creative Director stond dat hij deel kon nemen aan deze regeling.

Paar miljoen
De Creative Director ontving in 2015 een brief waarin stond op welke bedragen hij recht had. De man zou vijf deelbetalingen krijgen (elk jaar een deelbetaling) voor een totaalbedrag van ruim € 3.600.000,--. Een paar miljoen dus. Halverwege 2015 kreeg de man een eerste deelbetaling van zo’n 9 ton bruto uitbetaald. Die brief is ook door de man ondertekend.

Schorsing & arbeidsongeschikt
Vanaf 2017 wordt de sfeer niet echt beter op het werk. Uit een beoordelingsgesprek komen wat verbeterpunten. De man reageert daarop. Vervolgens komen er wat gesprekken over en weer. Er worden over en weer mailtjes gestuurd. Op 6 oktober 2017 wordt de Creative Director geschorst. Die is het daar niet mee eens. Er volgt een procedure in kort geding. De man wint. De werkgever gaat in hoger beroep. Wat een feest. Er volgt een verbetertraject. De Creative Director start nog een procedure in kort geding tegen zijn werkgever. Dat kort geding verliest hij. Sinds 7 maart 2018 is hij ziek. Werkgever en werknemer gaan in gesprek over de re-integratie.

Deelbetaling
Ondertussen had de Creative Director nog een procedure gestart. Hij wilde dat zijn werkgever weer een deelbetaling deed op grond van die regeling. De rechtbank gaf de man gelijk en het bedrijf moest weer een deelbetaling van 4 ton doen. Tegen die beslissing ging de werkgever weer in beroep. Het bleef feest.

Verstoorde arbeidsverhouding – vergoeding van € 1.026.499,08
Begin 2019 ging de werkgever naar de kantonrechter en verzocht om de ontbinding (beëindiging) van de arbeidsovereenkomst. Volgens de werkgever was er een verstoorde arbeidsverhouding. Daar lijkt het wel op als je zoveel procedures voert over en weer. De kantonrechter oordeelde dat ook. De onderlinge verhoudingen zijn verstoord. Er moet een einde komen aan de arbeidsovereenkomst en die kwam er per 1 juni 2019. De kantonrechter veroordeelde Talpa tot betaling van een billijke vergoeding van € 1.026.499,08 bruto.

Hoogste billijke vergoeding ooit – in perspectief
Iedereen was in rep en roer. Het was de hoogste billijke vergoeding die ooit is toegekend aan een werknemer. Als je niet oplet, is het dan gelijk een smeuïg verhaal: een werkgever moet een werknemer meer dan een miljoen euro betalen. Uiteraard volgde er in deze zaak een hoger beroep. Talpa ging in hoger beroep.

Geen ernstig verwijtbaar handelen volgens Talpa
Talpa voerde in hoger beroep aan dat zij niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld jegens de Creative Director. Talpa vond dus dat zij daarom geen billijke vergoeding aan de man hoefde te betalen.

Oordeel gerechtshof?
Het hof oordeelde dat de arbeidsovereenkomst terecht was ontbonden. Er is geen grond voor toekenning van een billijke vergoeding. Talpa heeft niet ernstig verwijtbaar gehandeld. Hoe kwam het hof tot dit oordeel? Kort gezegd als volgt:

  • De kantonrechter heeft de arbeidsverhouding terecht ontbonden. De samenwerking tussen de Creative Director en Talpa is volgens het hof volledig vastgelopen en ernstig en duurzaam ontwricht.
  • Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever zal zich slechts voordoen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld indien er als gevolg van laakbaar gedrag van de werkgever een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan of als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Daar is in deze kwestie geen sprake van.

Gevolgen van de uitspraak van het hof?
Het hof stelde vast dat de kantonrechter in Almere ten onrechte een billijke vergoeding van ruim één miljoen euro had toegekend. Wat was er gebeurd? Talpa had het nettobedrag van die vergoeding inmiddels aan de ex-directeur uitbetaald. Dat ging om een bedrag van € 492.695,56 netto. Het hof oordeelde dat de Creative Director dit nettobedrag aan Talpa moest terugbetalen. Inclusief de rente daarover.

Vriendelijke opmerking van het hof
Het hof voegt aan het slot van de uitspraak nog een opmerking toe. Een soort vriendelijke opmerking richting de ex-directeur. Als de Creative Director ervoor zorgt dat hij in 2019 het bedrag terugbetaalt, dan is dat in hetzelfde fiscale jaar als waarin Talpa de man had betaald. Dan kan Talpa de ingehouden/afgedragen belastingen/premies terugvorderen of verrekenen met de fiscus. Als de man na 31 december 2019 zou gaan terugbetalen, dan kan dit betekenen dat hij het volledige brutobedrag – de € 1.026.499,08 – aan Talpa moet betalen. Het is dus te hopen dat de ex-directeur het geld nog niet heeft uitgegeven, maar eerst de uitspraak in dit hoger beroep heeft afgewacht.

Is hiermee de zaak afgedaan? Dat is de vraag. Het gaat om veel geld. Mogelijk dat de Creative Director nog naar de Hoge Raad stapt. Wordt dus mogelijk nog vervolgd. In ieder geval is het altijd van belang om verder te denken dan alleen de procedure bij een kantonrechter. Dat is wel duidelijk.

De uitspraak in hoger beroep van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden van 4 november 2019 kunt u hier lezen. In de uitspraak kunt u uitvoeriger lezen hoe het gerechtshof Leeuwarden tot deze uitspraak kwam. Het hof gaat ook puntsgewijs alle verwijten langs die de Creative Director aan Talpa maakte. Uiteindelijk concludeert het hof bij al die verwijten dat het onvoldoende is om te spreken over ernstige verwijtbaarheid.

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrecht
Arbeidsrechtadvocaat

Deel deze blog