Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Een wettelijke basis voor een Raad van Commissarissen (RvC) bij de stichting en de vereniging – de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Het is aftellen naar 1 juli 2021. Dan treedt de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen in werking. In deze bijdrage specifieke aandacht voor het toezicht op en van de vereniging en de stichting. Op dit moment is er in de wet geen expliciete wettelijke basis voor het instellen van een Raad van Commissarissen (RvC) bij de vereniging en de stichting. Dat wijzigt per 1 juli aanstaande.

Toezicht bij de vereniging en de stichting – huidige situatie
Op dit moment kennen al best veel verenigingen en stichtingen een bepaalde manier van toezicht op het bestuur. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via een Raad van Toezicht (RvT) of een Raad van Advies (RvA). Maar voor de vereniging en de stichting was in de wet nog geen expliciete grondslag opgenomen voor het instellen van een Raad van commissarissen. Zo’n grondslag is er al wel voor o.a. de B.V. (artikel 2:250 lid 1 BW).

De vereniging – artikel 2:47 Burgerlijk Wetboek (BW)
Voor de vereniging komt in artikel 2:47 BW de grondslag te staan voor het instellen van een Raad van commissarissen: “(..) bij de statuten [kan] worden bepaald dat er een raad van commissarissen zal zijn. Deze kan ook als raad van toezicht worden aangeduid. De raad bestaat uit een of meer natuurlijke personen.”.

De stichting – artikel 2:292a BW
Voor de stichting komt in artikel 2:292a BW de grondslag te staan voor het instellen van een Raad van commissarissen: “(..) bij de statuten [kan] worden bepaald dat er een raad van commissarissen zal zijn. Deze kan ook als raad van toezicht worden aangeduid. De raad bestaat uit een of meer natuurlijke personen.”.

Taak van de Raad van Commissarissen
De taak van de Raad van Commissarissen bij een vereniging of stichting komt ook expliciet in de wet te staan. Voor beide rechtspersonen is die taak dezelfde en die luidt: “De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de [vereniging en stichting] en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.”.

Raad van Toezicht = Raad van Commissarissen
De verenigingen en stichtingen die op dit moment al werken met een vorm van toezicht, doen dat vaak in de vorm van een raad van toezicht (RvT). De naam van zo’n toezichthoudend orgaan is niet bepalend voor hoe je het juridisch moet kwalificeren (lees: welke naam je het moet geven). Het kan zijn dat een RvT voldoet aan de eisen voor een Raad van Commissarissen, zodat een RvT dus een RvC is. Dat lijkt raar. Neem bijvoorbeeld de Woningwet. Daarin is bepaald dat een raad van commissarissen van een vereniging of een stichting wordt aangeduid als “raad van toezicht”.

Gevolgen?
Maakt dit uit? Nee. Als er in de statuten van een vereniging of een stichting een orgaan is ingesteld met de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in die rechtspersoon, dan is dat orgaan een RvC in de zin van de wet. Als dat zo is, dan heeft zo’n raad van toezicht de bevoegdheden die in de wet zijn toegekend aan een Raad van Commissarissen.

  • Wilt u ook weten welke wijziging de WBTR betekent voor de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder? Lees dan hier onze bijdrage daarover.

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld

Arbeidsrecht & ondernemingsrecht
Verenigingen en stichtingen
Non-profit

 

Deel deze blog