Background Image

Oprecht

gefocust

Het uitzendbeding – neemt u het beding op of niet?

Er zijn in 2023 best wat wijzigingen doorgevoerd in de CAO voor Uitzendkrachten. Vanaf 1 september 2023 weer een belangrijke. Het uitzendbeding verdwijnt. Of wat zorgvuldiger geformuleerd, het uitzendbeding is niet standaard meer van toepassing. Als je met het uitzendbeding wilt werken dan moet je dit expliciet afspreken met de uitzendkracht. 

Bent u klaar voor die nieuwe situatie? Neemt u het uitzendbeding op of niet? Hieronder leest u er meer over. 

De wet over het uitzendbeding

In de wet staat een bepaling over het uitzendbeding. Artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt het volgende:

“In de uitzendovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de derde als bedoeld in artikel 690 op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding als bedoeld in de vorige volzin in de uitzendovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen en is op de werkgever artikel 668, leden 1, 2, 3 en 4, onderdeel a, niet van toepassing.”.

Uitzendbeding geldt, tenzij

We focussen op de uitzendkracht die werkzaam is in Fase A (ABU) of Fase 1-2 (NBBU). Dit ziet op de eerste 52 weken. De situatie tot 1 september 2023 is een “ja, tenzij”. Artikel 10 lid 1 onder b CAO voor Uitzendkrachten (ABU) bepaalt:

“In fase A is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de uitzendovereenkomst is overeengekomen dat het uitzendbeding niet van toepassing is”. 

Artikel 10 lid 1 onder b CAO voor Uitzendkrachten (NBBU) bepaalt:

“In fase 1-2 is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de uitzendovereenkomst is overeengekomen dat het uitzendbeding niet van toepassing is”. 

Met andere woorden, als de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing is op de uitzendovereenkomst dan is het uitzendbeding van toepassing tenzij je afspreekt dat het uitzendbeding niet van toepassing is. 

Let op, hierin komt vanaf 1 september 2023 een grote wijziging. 

Uitzendbeding geldt niet, tenzij

Vanaf 1 september 2023 komt artikel 10 lid 1 onder b te vervallen. Het uitzendbeding is vanaf 1 september 2023 niet standaard meer van toepassing. Het beding geldt niet, tenzij je dit afspreekt. Als je het uitzendbeding van toepassing wilt laten zijn dan moet dit in de uitzendovereenkomst zijn vastgelegd en afgesproken met de uitzendkracht. Alleen de cao is niet meer genoeg.

Leg je het niet vast dan heb je een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Zo’n overeenkomst wordt ook wel een detacheringsovereenkomst genoemd (zie art. 9 lid 3 onder b CAO voor Uitzendkrachten). 

Voordelen van het uitzendbeding

Waarom zou je per 1 september 2023 als uitzendonderneming een uitzendbeding gaan opnemen in de uitzendovereenkomst? Zonder volledig te zijn een aantal punten:

  • Het uitzendbeding geeft extra flexibiliteit. Als de inlener (opdrachtgever) de uitzendkracht niet meer wenst (omdat het niet loopt, omdat er geen klik is, omdat het werk onzorgvuldig wordt uitgevoerd, etc.) dan geeft het uitzendbeding ruimte om als uitzendbureau ook snel afscheid te nemen van de uitzendkracht.
  • Die extra flexibiliteit betekent ook minder financiële lasten. Een uitzendkracht hoeft minder lang doorbetaald te worden.
Nadelen van het uitzendbeding

Waarom zou je geen uitzendbeding gaan opnemen? Zonder volledig te zijn een aantal punten:

  • De flexibiliteit is onlangs al fors ingeperkt doordat het uitzendbeding niet meer gebruikt mag worden bij ziekte. Zie daarvoor onze eerdere bijdrage
  • Het uitzendbeding geeft onzekerheid. Een uitzendkracht mag namelijk zelf ook gebruik maken van het beding en kan dus snel vertrekken. Als het een goede uitzendkracht is dan kun je die snel kwijtraken.
  • Denk aan de positie van de inlener en de (contractuele) relatie met die inlener. Een uitzendbeding kan de inlener ook in problemen brengen als de uitzendkracht besluit ineens te vertrekken terwijl de inlener tevreden was over de uitzendkracht. 
Wat gaat u doen?

Er is geen standaardadvies te geven dat u wél of juist niet het uitzendbeding moet gaan afspreken met uitzendkrachten. Dit hangt o.a. af van het type onderneming, de branches waarin uitzendkrachten werken, etc. Er is één advies dat wél geldt voor iedereen en dat is: denk er in ieder geval over na en kies bewust. 

Gaat u het uitzendbeding opnemen? Of gaat u het uitzendbeding in specifieke branches opnemen? Of gaat u werken zonder uitzendbeding? 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrecht
Uitzendovereenkomst | Flexwerk

Deel deze blog