Background Image

Oprecht

gefocust

NOW-regeling – hoe zit het met de voorwaarde om geen personeel te ontslaan?

Veel bedrijven hebben het over de NOW-regeling. Vandaag (31 maart 2020) maakte de overheid de voorwaarden voor deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) bekend. Twee variabelen spelen een grote rol in de regeling: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever.

In meerdere bijdragen geven we aandacht aan specifieke punten uit de NOW-regeling.

Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen
De NOW-regeling heeft als doel het behoud van banen. Dat blijkt al uit de naam van de regeling. Daarom is vanaf het begin duidelijk gemaakt dat er een belangrijke voorwaarde is waar een werkgever zich aan moet houden. Als een werkgever aanspraak wil maken op de tegemoetkoming in de loonkosten, dan mag hij werknemers niet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.

Alleen ontslag via UWV?
Het was de vraag hoe streng de overheid deze voorwaarde zou stellen. Gaat het puur om een ontslagaanvraag bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen? Valt een vaststellingsovereenkomst er ook onder?

In de toelichting die vandaag bekend werd, staat het als volgt:

“Van de werkgever wordt dan ook verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart.”

De overheid koppelt de voorwaarde dus uitsluitend aan een ontslagaanvraag bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen.

Of ook ontslag via de vaststellingsovereenkomst?
We hadden eigenlijk verwacht dat de overheid ook iets zou zeggen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst. Met wederzijds goedvinden. Dat is niet gebeurd. We kunnen er daarom vanuit gaan dat het ontslaan van werknemers via een vaststellingsovereenkomst wel tot de mogelijkheden blijft behoren en dat je dan alsnog aanspraak kunt maken op de tegemoetkoming in de loonkosten.

Verschil van inzicht
Maar als je met de werknemer in feite een verschil van inzicht hebt, dan verdient het de voorkeur om dat verschil van inzicht als reden voor het ontslag in de vaststellingsovereenkomst op te nemen.

Wanneer gaan de loketten open?
Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren. De komende dagen zal vast komen te staan of deze processen tijdig geïmplementeerd kunnen worden.


Wij schreven al in een eerdere bijdrage over de vraag of de tegemoetkoming wel verstandig is of dat een reorganisatie of ontslag meer voor de hand ligt.

Het nieuwsbericht dat vanmorgen (31 maart 2020) op de site van de Rijksoverheid verscheen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) kunt u hier lezen.

De rechtstreekse link naar de Kamerbrief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid van 31 maart 2020 kunt u hier vinden.

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat
Arbeidsrecht

Deel deze blog