Background Image

Slagvaardig

en betrokken

NOW-regeling – tegemoetkoming per B.V. of op concernniveau?

Veel bedrijven hebben het over de NOW-regeling. Vandaag (31 maart 2020) maakte de overheid de voorwaarden voor deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) bekend. Twee variabelen spelen een grote rol in de regeling: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever.

In meerdere bijdragen geven we aandacht aan specifieke punten uit de NOW-regeling.

Tegemoetkoming per B.V. of op concernniveau?
Toen de overheid de eerste plannen bekend maakte voor de tegemoetkoming was het idee dat elk bedrijf (elke B.V.) een tegemoetkoming in de loonkosten kon aanvragen. Uiteraard moest er dan wel een verwachte omzetdaling van minimaal 20% zijn. Vandaag is er meer bekend geworden.

Het omzetverlies wordt bepaald op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming.

Ongewenst strategisch gedrag
Het is aan het concern om dan verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met meer omzetverlies, aldus de overheid. Als het niet op concernniveau zou worden berekend, zou dit volgens de overheid meer ruimte geven voor ongewenst strategisch gedrag.

Bij de berekening van de tegemoetkoming en het verwachte omzetverlies, moeten concerns dus breder gaan kijken en rekenen dan per losse entiteit. Dat zal zeker gevolgen gaan hebben!

Wanneer gaan de loketten open?
Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren. De komende dagen zal vast komen te staan of deze processen tijdig geïmplementeerd kunnen worden.


Wij schreven al in een eerdere bijdrage over de vraag of de tegemoetkoming wel verstandig is of dat een reorganisatie of ontslag meer voor de hand ligt.

Het nieuwsbericht dat vanmorgen (31 maart 2020) op de site van de Rijksoverheid verscheen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) kunt u hier lezen.

De rechtstreekse link naar de Kamerbrief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid van 31 maart 2020 kunt u hier vinden.


Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat
Arbeidsrecht

Deel deze blog