Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

NOW-regeling – wanneer betalen? Liquiditeit of liquiditijd?

Veel bedrijven hebben het over de NOW-regeling. Vandaag (31 maart 2020) maakte de overheid de voorwaarden voor deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) bekend. Twee variabelen spelen een grote rol in de regeling: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever.

In meerdere bijdragen geven we aandacht aan specifieke punten uit de NOW-regeling.

Wanneer krijgt u de tegemoetkoming betaald?
Misschien wel de belangrijkste vraag voor u als werkgever. Wanneer krijg ik die tegemoetkoming in de loonkosten betaald?

In de toelichting van de overheid staat het volgende:

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Gegevens over de loonsom baseert UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Voor UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

1/3e deel van het voorschot binnen 2-4 weken
Als de volledige aanvraag binnen is, beslist het UWV binnen een periode van 13 weken. Dat is ongeveer drie maanden. Wel wordt ernaar gestreefd om het voorschot eerder te betalen. Maar wat betekent dat concreet?

  1. Het voorschot is 80% van de tegemoetkoming;
  2. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald;
  3. Er wordt naar gestreefd om de eerste termijn (dat is dus 1/3e deel van het voorschot van 80%) binnen 2-4 weken na de aanvraag te betalen.

Wanneer gaan de loketten open?
Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren. De komende dagen zal vast komen te staan of deze processen tijdig geïmplementeerd kunnen worden.

Hier zal dus gerekend moeten worden. Wat betekent dit concreet in euro’s? Hoeveel liquiditeit is er voor handen? Gaat het lukken om de komende maanden dan te overbruggen? Er lijkt vooral tijd te worden gevraagd van de ondernemers. Terwijl de ondernemers nu behoefte hebben aan liquiditeit. Het eerste 1/3e deel van het voorschot zal dus vermoedelijk binnen 2-4 weken na 6 april 2020 worden uitgekeerd.


Wij schreven al in een eerdere bijdrage over de vraag of de tegemoetkoming wel verstandig is of dat een reorganisatie of ontslag meer voor de hand ligt.

Het nieuwsbericht dat vanmorgen (31 maart 2020) op de site van de Rijksoverheid verscheen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) kunt u hier lezen.

De rechtstreekse link naar de Kamerbrief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid van 31 maart 2020 kunt u hier vinden.

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat
Arbeidsrecht

Deel deze blog