Background Image

Oprecht

gefocust

Proeftijdontslag: sla de plank niet mis!

In onze vorige bijdrage schreven we al over de spelregels rondom de proeftijd. Op 8 mei 2020 wees het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een beschikking over een proeftijdontslag. Een werkgever die tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst beëindigde. Deze werkgever sloeg de plank (letterlijk) mis. Dat kostte hem geld. Hoe kon dat gebeuren?

Feiten
Werkgever Woonconceptboxx.nl nam een werknemer aan als Leerling-Timmerman. Ze gaven hem een contract voor zes maanden, met een proeftijd van één maand. Al snel bleek dat er helaas van alles misging. Volgens Woonconceptboxx kon de werknemer niet zelfstandig werken, kon hij geen tekeningen lezen en viel hij in slaap tijdens het werk. Dat laatste vond de werkgever maar gevaarlijk. Woonconceptboxx pakte de arbeidsovereenkomst erbij, zag het proeftijdbeding staan en gaf de werknemer proeftijdontslag. Helder verhaal zou je zeggen.

Proeftijdbeding nietig = onregelmatige opzegging
Het loopt toch wat anders af dan de werkgever dacht. Een proeftijdbeding in een contract van zes maanden is namelijk niet geldig. De kantonrechter oordeelt in eerste aanleg daarom dat het beding nietig is. Toch heeft Woonconceptboxx opgezegd, waardoor sprake is van onregelmatige opzegging.

Billijke vergoeding
Als de werkgever ‘onregelmatig’ opzegt, dus hij zegt tóch op terwijl het eigenlijk niet mag, kan dat vervelende consequenties hebben. Dat blijkt ook in deze zaak. De werknemer heeft bij onregelmatige opzegging twee keuzes:

  1. de opzegging laten vernietigen door de rechter, of
  2. een (vervangende) billijke vergoeding vragen.

In eerste aanleg veroordeelde de kantonrechter Woonconceptboxx om aan de werknemer een billijke vergoeding van € 1.500,-- bruto te betalen. De werknemer koos hier dus voor optie (ii).

Gefixeerde vergoeding
Omdat de opzegging niet werd vernietigd, is de arbeidsovereenkomst beëindigd. De werkgever heeft daarbij niet de (wettelijke) opzegtermijn in acht genomen. Woonconceptboxx dacht immers dat ze proeftijdontslag kon geven. In eerste aanleg veroordeelde de kantonrechter Woonconceptboxx daarom ook om aan de werknemer het loon te betalen dat hij zou hebben ontvangen wanneer er wél regelmatig was opgezegd. Omdat de mogelijkheid van tussentijdse opzegging niet was opgenomen in het contract, is dat hier het loon over de restende duur van het contract. Dat is de gefixeerde vergoeding.

Hoger beroep
Woonconceptboxx is het niet eens met het oordeel van de kantonrechter en gaat in hoger beroep. Het Hof is snel klaar met het proeftijdbeding, dat was gewoon ongeldig. Woonconceptboxx had beter op moeten letten toen ze de arbeidsovereenkomst opstelde. Het loon over de opzegtermijn blijft dus verschuldigd, de gefixeerde vergoeding blijft in stand.

Hoogte billijke vergoeding terecht?
De discussie richt zich dan nog op de billijke vergoeding. Is dat hier wel terecht? De werknemer kreeg toch ook al loon over de resterende duur van het contract? En ze hadden de werknemer niet voor niets ontslagen, er ging van alles mis. Het Hof overweegt dat zo’n billijke vergoeding terecht is, omdat de werkgever de regels voor opzegging heeft geschonden. De billijke vergoeding blijft dus verschuldigd. Het Hof past wel de hoogte van de vergoeding aan. De werknemer krijgt in hoger beroep € 250,-- bruto toegewezen. Omdat de werknemer ook al loon krijgt, vindt het Hof dat hier een redelijk bedrag.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Uit deze uitspraak blijkt dat er rond het proeftijdbeding twee belangrijke momenten zijn:

  1. Het eerste moment is ten tijde van het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Let op de duur van het contract, zorg dat er een schriftelijk beding is, etc. Eerder schreven we hierover al een blog
  2. Het tweede moment is voor het geven van het proeftijdontslag zelf. Dat is een goed moment om eerst nog eens na te gaan of het beding wel rechtsgeldig is overeengekomen, of de opzegging nog tijdig is, etc. Blijkt het proeftijdbeding toch niet geldig, dan kunnen nog andere opties worden gekozen. Dat voorkomt vervelende gevolgen, zoals we hiervoor bespraken.

De beschikking van 8 mei 2020 kunt u hier lezen


Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat 
Arbeidsrecht

Deel deze blog